Laatoitustyöt

  • Pohjatyöt
  • Lattiavalut (plaanotasoitukset, kaatovalut)
  • Laatoitukset (myös erikoislaatoitukset)

 

Meillä VTT-henkilösertifikaatit